Práce

Práce Hradec Králové

Odborný/á referent/ka oddělení stavebního řádu

název pozice: Odborný/á referent/ka oddělení stavebního řádu

místo práce: Hradec Králové / Královéhradecký kraj / Česká republika


popis pozice

Profil společnosti:
Zprostředkováváme inzerci pro klienta, kterým je Krajský úřad Královéhradeckého kraje, Pivovarské náměstí 1245, Hradec Králové 3.

Náplň práce:
Rozhoduje o odvoláních proti správním rozhodnutím obecných stavebních úřadů měst a obcí na území Královéhradeckého kraje.
Povoluje, popř. nařizuje obnovu řízení (§ 100 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád) na úseku stavebního zákona.
Vyřizuje oznámení, podněty, petice a stížnosti občanů, právnických a fyzických osob, úřadů při vydávání rozhodnutí podle stavebního zákona.
Zrušuje opatření obecních a městských úřadů, u nichž zjistí, že jsou v rozporu se zákony.

požadujeme

Dosažené vzdělání: vysokoškolské vzdělání v inženýrském studijním programu nebo v magisterském studijním programu.
Obor/skupina oborů školního vzdělání: stavební nebo právní, případně těmto oborům příbuzný.
Jazykové znalosti: základní znalost anglického nebo německého jazyka.
Znalosti zákonů: č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění č. 500/2004 Sb., správní řád.
Uzávěrka přihlášek: 12. července 2010, v 17:00 hodin (v této lhůtě musí být přihláška
doručena Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje – písemně nebo osobně).
Další informace naleznete na webových stránkách www.kr-kralovehradecky.cz

nabízíme

Platová třída: 10. - 11. Pracovní poměr na dobu určitou, jako zástup za mateřskou dovolenou a následně rodičovskou dovolenou, nejdéle do března 2012.

Místo práce: Hradec Králové

Termín nástupu: Ihned, dle dohody

druh práce

Práce na plný úvazek

název firmy

JOBSYSTEM s.r.o.

obor

Právo

Stavebnictví

kontaktní údaje

V případě, že Vás tato nabízená pozice zaujala, dodejte přihlášku do výběrového řízení včetně požadovaných dokladů na adresu Královéhradeckého kraje.

DŮLEŽITÉ: Uzávěrka přihlášek: 12. července 2010, v 17:00 hodin (v této lhůtě musí být přihláška
doručena Královéhradeckému kraji – písemně nebo osobně).
Další informace naleznete na webových stránkách www.kr-kralovehradecky.cz
Inzerát je platný do 12.7.2010.

Práce ostatní nabídky


Coloring book


Copyright 2015 PM

v E-prace.org

Ostatní nabídky